+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Slovenščina     Angleščina

 

 

! SPREMENJEN PROMETNI REŽIM !

Zaradi izgradnje komunalnih priključkov bo od 5. do 9. junija 2023 za ves promet zaprta Kranjčeva ulica.

Obvoz bo po Vojkovi cesti, Božičevi ulici in Štajerski cesti. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

   

 

 

 

 

Spoštovani obiskovalci spletne strani Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana!

Vstopamo v zadnji del šolskega leta, ki je po vsebini zelo raznoliko, s tem tudi zahtevno, a hkrati bogato.

Večina dejavnosti v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, domu in v zdravstveni enoti teče v predvidenih organizacijskih okvirih, nekaj odstopanj pa je znotraj območja nepredvidenih situacij, ki se vedno lahko zgodijo.

Kar nas zelo veseli je, da se povečujejo aktivnosti na področju gradnje novih in prenove obstoječih prostorov. Predvidoma se bodo dela v kuhinji in jedilnici začela še pred koncem šolskega leta, zato bo temu prilagojena tudi organizacija prehrane. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo vsem naročnikom zagotovili zdrave in varne obroke. Ko bodo stvari dorečene in se bo gradnja začela, vas bomo o novi organizaciji prehrane obvestili.

In kot večkrat poudarim, nam  strokovnih izzivov ne manjka.

Zato želim vsem, ki vstopate v naš zavod kot strokovni delavci ali kot otroci, mladostniki, starši ali odrasli, da nam kljub zahtevnim okoliščinam ne zmanjka optimizma in dobre volje. Tako bomo v medsebojnem sodelovanju kos vsem nalogam, ki so pred nami.

Bernarda Kokalj
v. d. direktorice

AKTUALNO ZA ZGNL

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj učinkovitega poslušanja. Čas smo namenili tudi podelitvi zgodbe, osebnim spoznavanjem ter vtisom o seminarju. Že od leta 2005 na področju programov za starše na ZGN Ljubljana uspešno sodelujemo z Mestno občino Ljubljana in tako je tudi letos. Izvedeni program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza

V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2022/2023. Več informacij v priloženih datotekah: OBJAVA RAZPISA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PONUDBA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA ZGN Ljubljana

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA   ŠOLSKO LETO 2021/22 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.   Ljubljana, september 2022   Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Odgovorne osebe. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni. NALOGE IN REALIZACIJA DELA. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. PRILOGE. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. Priloga 2:...

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 2022/23 Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Predstavitev odgovornih oseb. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. Svet staršev. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Splošne podlage. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni (15. 9. 2022) NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta. SEZNAM PRILOG. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov
Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komunikacijo.

V zavodu izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do šeste stopnje.

VEČ …

Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov.

VEČ …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom.

VEČ …

Šolski sklad

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v zavodu je ustanovljen Šolski sklad.

VEČ …

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja

Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije, ki jih prosim natančno preberite, preden oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

VEČ …

Strokovna izobraževanja

Strokovna izobraževanja

Seznam seminarjev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za tekoče šolsko leto.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost