+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

Zavod za gluhe in naglušne

Vojkova 74, Ljubljana

Fax. 01-56-82-527

E-mail:  dusan.kuhar@zgnl.si

Tel. 01-58-00-504

 

SEZNAM POSODOBITVENIH SEMINARJEV ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA IZ SPLETNEGA KATALOGA za Š.L. 2020/2021

 

Tako kot vsako leto bo tudi za šolsko leto 2020/2021 ZGNL izvajal programe profesionalnega usposabljanja za delavce v vzgoji in izobraževanju v okviru Ministrstva za šolstvo in šport oz. spletnega kataloga (KATIS). Podrobnejše podatke si lahko ogledate na spletnem naslovu Katis-a.

št NASLOV SEMINARJA Št.ur Kotiz.
1 Od čačke do črke 8 5,42
2 Ali je drugače res tako drugače? 8 6,17
3 Metode in oblike dela z gluhim in naglušnim učencem ali dijakom 16 11,32
4 Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami v vzgojno izobraževalnem procesu 16 11,26
5 Slovenski znakovni jezik 1.st 24 22,28
6 Slovenski znakovni jezik 2.st 24 22,28
7 Slovenski znakovni jezik 3.st 24 22,28
8 Slovenski znakovni jezik 4.st 24 22,28
9 Slovenski znakovni jezik 5.st 24 22,28
10 Spregovorimo 16 86,85
11 Strukturirano učenje kot uspešna metoda pri poučevanju otrok z avtističnimi motnjami 16 10,25
12 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z nižjo stopnjo tveganja 1.stopnja 8 5,42
13 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z večjo stopnjo tveganja 1.stopnja 16 10,83
14 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z nižjo stopnjo tveganja 2.stopnja-obnovitev 8 5,42
15 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z večjo stopnjo tveganja 2.stopnja-obnovitev 8 5,42

Prijave na seminarje so samo elektronske.

Navodila za prijavo:

Udeleženci iz šolstva se v portal Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja – elektronski naslov Katis II.:

prijavljajo s pomočjo uporabniškega imena (osebna davčna številka) in gesla, ki vam ga generira in pošlje ravnatelj/ica. Če gesla niste dobili, opozorite ravnatelja/ico.

S klikom na zgornji naslov se vam odpre VSTOPNA STRAN. Na levi so meniji: UVODNA STRAN, KATALOG PROGRAMOV, ISKANJE PO TEMAH IN KONTAKTI. V zgornjem desnem delu aplikacije je gumb PRIJAVA, ki uporabniku ponudi vnos uporabniškega imena (osebna davčna številka) in gesla za vstop v aplikacijo in NAVODILA ZA DELO.

  1. Ko se prijavite, se levi meni dopolni z VIDEO NAVODILI in MATIČNIMI PODATKI. V VIDEO NAVODILIH si lahko ogledate postopek prijave, evalvacije in urejanja podatkov.
  2. V meniju KATALOG PROGRAMOV/ PRIJAVA/ ODJAVA/EVALVACIJA lahko poiščete in izberete seminar in prijavnico.
  3. S pritiskom na gumb PRIJAVNICA se odpre izbrani program, kjer ima udeleženec možnost izvesti prijavo na ta program. Izberite izpeljavo, potrdite, da želite soglasje ravnatelja, pritisnite gumb POTRDI PRIJAVO in aplikacija bo vašo prijavo prenesla ravnatelju, ki jo mora še potrditi.
  4. V obrazcu MATIČNI PODATKI lahko udeleženec vidi in ureja svoje podatke, ter si spremeni geslo za vstop v aplikacijo.

 

Koordinator:                                                                                                                                                     Direktor:

Dušan Kuhar                                                                                                                                               dr. Boris Černilec

AKTUALNO

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI   ŠOLSKO LETO 2020/21 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. Ljubljana, september 2021   Kazalo Kazalo. 2 Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4 Odgovorne osebe: 4 Svet zavoda. 4 Strokovni organi zavoda. 5 UVODNI DEL. 6 Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6...

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI   2021/22   Predsednik sveta zavoda Matjaž MODER Direktor dr. Boris ČERNILEC      Kazalo Kazalo. 2 Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4 Predstavitev odgovornih oseb: 4 Svet zavoda. 4 Strokovni organi zavoda. 5 Svet staršev. 5 UVODNI DEL. 6 Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Splošne podlage. 6...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah....

FB AVT GJM 3R

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z govorno jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 3.RAZRED naziv predmet ZVEZEK TAKO LAHKO P3, veliki A4, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 4, LATAJN ZVEZEK...

OŠ NOVE JARŠE 1r

Osnovna šola Nove Jarše podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 RAZRED PERESNICA 2 svinčnika (trdota 2B) lesene barvice zaobljene otroške škarje (POZOR: Učenci levičarji naj imajo škarje za levičarje.) lepilo v stiku radirka šilček (zaprt) Vse potrebščine v peresnici naj bodo podpisane. ZVEZKI 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA 1 MALI...

FB AVT GJM 4r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z govornimi jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 4. RAZRED naziv predmet cena D. Jeretina Anžin, S. Hrovat, N. Javh: ZNANKA ALI UGANKA 4, samostojni delovni...

GLOBOKO AVT 2r

Osnovna šola Globoko- podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 2. razred UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno  Predmet Gradivo Založba LILI IN BINE 2, založba ROKUS-KLETT, 2018, EAN: 9789612712150 ROKUS Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za...

GLOBOKO AVT 1r

Osnovna šola Globoko podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 RAZRED   UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno   Predmet Gradivo Založba     Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo...

AŠ AVT 2r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami in enakovrednim izobrazbenim standardom - na OŠ Alojzija Šuštarja IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 2. razred Naziv predmet ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2   ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo, količina: 1   ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, brezčrtni, količina 1   ZVEZEK, mali B5, 40-listni, črtasti z vmesno...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost