urnik3  jedilnik1  slovar2  SZJ

urnik1  prijekti1  povezave  intranet

moodle1   easistent (1)    Cogito

logo

Zgodnja komunikacija

 

Komunikacija je temelj, na katerem otrok usvaja jezik in razvija govor. Usvajanje jezika se odvija v obdobju pred pojavom govora. Ustrezen razvoj predgovorne komunikacije omogoča zadovoljevanje socialnih potreb in je temelj učenja in spoznavnega ter socialnega razvoja.

Zastoj v komunikacijskem razvoju je najpogostejši in pogosto neprepoznan vzrok za jezikovno kasnitev in atipičen jezikovni razvoj.

Več o opozorilnih znakih in informacije, kje poiskati primernega logopeda, najdete na povezavi.Zgodnja komunikacija

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2008, začel uvajati novo kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ).

Za izvajanje zdravstvenih ambulantnih storitev v našem zavodu (surdopedagoška, logopedska, specialno pedagoška, psihološka, klinično psihološka, klinično logopedska, delovna in fizioterapevtska obravnava, ter specialistična obravnava – ORL in pedopsihiater), bo prinašanje KZZ (kartica zdravstvenega zavarovanja) na vsako od teh obravnav ključnega pomena za izvajanje teh storitev. Brez KZZ je dostop do On-line sistema nemogoč, to pomeni, da se delo na zavarovani osebi ne more evidentirati v sistem in se kot tako tudi ne more obračunati.

Vodja Zdravstvene enote

Sabina Seme

ambulantno naročanje: ambulanta@zgnl.si

tel. št.: +386 (1) 5800 536

Vodja zdravstvene enote: Sabina SEME

E-mail naslov: sabina.seme@zgnl.si

Tel. št.: +386 (1) 5800 539