+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2022/2023

 

MOBILNA SLUŽBA

 

Ponujamo naslednje vrste pomoči in podpore:

  • izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke z odločbo,
  • svetovanje tima strokovnjakov za otroke z odločbo,
  • predavanja in predstavitve,
  • hospitacije,
  • tematske konference,
  • seminarje za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce.

 

IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI

Dodatno strokovno pomoč organiziramo za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v redne vrtce, osnovne in srednje šole po večjem delu Slovenije in imajo v odločbi o usmerjanju dodeljene ure dodatne surdopedagoške ali logopedske strokovne pomoči.

Postopek:

  • Matična šola oziroma vrtec po prejemu odločbe oziroma zapisnika ambulante za zgodnjo obravnavo pisno zaprosi ZGNL za izvajanje dodatne strokovne pomoči.
  • ZGNL pošlje na šolo oziroma v vrtec pogodbo o izvajanju dodatne strokovne pomoči in otroku dodeli strokovnega delavca – logopeda/surdopedagoga.

 

SURDOPEDAGOGI – LOGOPEDI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

 

Dodatno surdopedagoško in logopedsko strokovno pomoč na osnovi ustrezne odločbe o usmeritvi izvajamo na terenu v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji.

 

Izvajalci so:

Helena Bartol Rus
Mateja Bevk
Alena Đafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković 
Kristina Hosta
Teja Hržič
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Suzana Knavs
Barbara Koren
Nataša Košir
Nadja Koštomaj
mag. Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Tina Rus
Mangala Serčič
Mojca Suhadolnik
Nadja Šturbej
mag. Andreja Trtnik
Dora Vodopivec

 

Dopolnjevanje – dodatna strokovna pomoč:

 

Lidija Kornhauzer Robič
Simona Zupan Šmigič

 

 

 

Dostopnost