+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) (http://www.zgnl.si/).

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh ZGNL, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.
Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

ZGNL se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani https://www.zgnl.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče ZGNL je v največji možni meri skladno z ZDSMA.

Dostopnost

 • Z orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A.
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Večina slikovnega gradiva je opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča ZGNL nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

 • Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, energetska izkaznica in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh ZGNL, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 01 580 0500
 • elektronski pošti: dostopnost@zgnl.si
 • navadni pošti: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
 • osebno na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov dostopnost@zgnl.si bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

 

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 22. 9. 2020.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. 9. 2020.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2016.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

 

Dostopnost